Endüstriyel Reklamcılık Hakkında

Endüstriyel Reklamcılık Hakkında

02. 09.2020

Güdülenmenin bireysel ve toplumsal bir nitelik taşıdığı günümüzde kabul edilmiştir. Çağdaş yaşamın içindeki firmalar, modern insanın ihtiyaç duyduğu besininden taşıtına, giyiminden barınmasına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok aşamalardan geçmiştir. Günümüz dünyasında iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla reklam olgusu gereklilik haline gelmiş aynı zamanda bir sanat dalı olarak gelişmiştir. Bugünün ‘’Endüstri Çağı’’ aynı zamanda ‘’Reklam Çağı’’ haline gelmiştir.

Yeni kurulan firmalar öncelikle tanıtıcı nitelikte logolarını, simgelerini tasarlayarak işlerine başlamakta ve internet sitelerine, fuarlara ve tanıtımını yapabileceği tüm alternatif reklam verme mecralarına ihtiyaç duymaktadır. Bu blog yazımızda endüstriyel reklamcılığın günümüzde geldiği noktadan biraz bahsedeceğiz.

Dünya üzerinde kullanılan üretim araçları, 18. Yüzyılda buhar makinasının bulunması ve 1. Endüstri Devrimiyle birlikte büyük bir teknolojik atılım göstermeye başlamıştır. Ticarette o günün zanaat üreten usta ve kalfaları, endüstriyel üretimin vasıflı işgücü haline gelmişlerdir.

Endüstriyel reklam günümüzde, pazarlama iletişiminde, hem firmalar hem de tüketiciler tarafından vazgeçilmez hale gelmiştir. Rekabetin her geçen gün artması, pazar koşullarının hızla gelişmesi pazarlama iletişimini daha da önemli bir hale getirmiştir. Günümüzde pazarlama iletişimini profesyonelce ve akılcı yapmak zorunluluk haline geldiği kabul edilmektedir. Pazarı, hedef kitleyi ve yerel koşulları iyi tanımak etkili ve ekonomik reklam yapabilmek için oldukça önemlidir.

Günümüzde firmalar ürettikleri mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesi için hedef kitlelerini ikna etmek, talep yaratmak ve talebi sürekli tutmak zorundadırlar. Talep yaratmanın en etkili yolu reklam yapmaktır. Reklam yoluyla talep yaratmak ve talebi arttırmak aynı zamanda üretim artışına, istihdam artışına, karlılık artışına ve birim maliyetlerin azalışına yol açtığı da bilinmektedir. Reklam hedeflenen amaçlara ulaşmanın en etkili araçlarından biridir.

Büyük emekler sarf edilerek üretilen endüstriyel ürünün günümüz rekabet koşullarında tanıtımını yani reklamını yapmak bir zorunluluk haline geldiğinden endüstriyel reklamın öneminden ve gücünden bahsetmek gerekmektedir.

Yazının başında da bahsedildiği gibi endüstriyel reklamcılık, 1803 yılında buharlı lokomotifin icadı ve makineleşmenin getirdiği fabrikasyon üretim ile başlamıştır. Genel olarak her reklam hedef kitleyi etkileme ve güdüleme amacı taşımaktadır. Reklamlar, hedef kitlenin ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunarken aynı zamanda güdüler kışkırtılmaktadır. Bu sayede hedef kitlenin satın alma kararına etki etmek hedeflenmektedir.

En efektif reklamlar, hedef kitlelerine vermek istedikleri mesajı en sade biçimde sunabilen reklamlardır. Dolayısıyla reklamlarınızda hedef kitlenin ilgisini dağıtabilecek fazla ve gereksiz bilgiler bulunmamalıdır. Hedef kitlenin kolay anlayacağı şekilde mesajınız sade ve kısa olmalıdır.

Reklam planlaması yapılırken izlenmesi gereken yolu şöyle özetleyebiliriz;

  • Hedef kitlenin doğru bir şeklinde belirlenmesi
  • En etkili ve doğru reklam verilebilecek mecraların araştırılıp tespit edilmesi
  • Verilmek istenen mesajı açık ve yeterli bir şekilde anlatacak yaratıcı, çarpıcı, ilgi çekici ve özgün bir çalışma yapılması
  • Reklamın sürekliliğini sağlayacak stratejik planlama ve mali güce sahip olması gerekmektedir.

Reklam etkinliğini ölçmek için reklam sonrası araştırmalarda oldukça önemlidir. Yapılan reklamın etkinliğini reklam sonrası satışlar ile ölçmek gerçekçi bir yol olarak kabul edilmektedir.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Endüstriyel Reklamcılık Hakkında

Endüstriyel Reklamcılık Hakkında